Category Archives: Uncategorized

Дружеството дава депозит на компанията майка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 300 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

Уведомление

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение 1 200 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „ИпоТех Софком“ АД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от […]

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ИПОТЕХ СОФКОМ“АД „ИпоТех Софком“АД, ЕИК 207296582, със седалище и адрес на управление гр.София, ЖК „Манастирски ливади“, ул. Ралевица № 74, ет. 3, офис 3.3 уведомява инвеститорите, че на проведения на 21 Юни 2023г. аукцион за първично публично предлагане на до 1 000 000 броя привилегировани, конвертируеми, безналични, […]

Уебнар и презентация на ИпоТех Софком привилегировани акции

Ето линка за гледане на уебинара https://us06web.zoom.us/rec/share/It2NighOOK1FPAsTg6oJG-vWx1dJdEPzuMgjRbFfvn-A_WuCVI3DrCH_9ROecObq.QiFjop0LQqVr8mI1Passcode: Qr=3U2m5 И презентацията на дружеството Тизър на дружеството

Преглед на пазара за небанково кредитиране до 2021г.

Небанковите кредити, известни още като алтернативни или частни кредити, стават все по-популярни в България през последните няколко години. Тези заеми обикновено се предлагат от небанкови финансови институции, като организации за микрофинансиране и онлайн кредитори. Според Българската народна банка секторът на небанковото кредитиране бележи значителен растеж през последните години, като непогасените кредити достигат 4,2 милиарда лева […]