Публикуван отчет за четвърто тримесечие на 2024г.

отчет ипотех

Уважаеми акционери и партньори,

В секцията отчети на сайта ни може да намерите последния отчет на дружеството.