ОТЧЕТИ И НОВИНИ

1000+

3 милиона

150%

95%

Отчети на дружеството

Годишен одитиран отчет за 2023г.

Отчети за четвърто тримесечие 2023г.

Отчети за трето тримесечие на 2023г.

Отчети второ тримесечие на 2023г.

Одитиран финансов отчет за 2022г

Годишен доклад 2022г.

Одиторски доклад 2022г.

Одитиран финансов отчет за 2021г

Годишен доклад за 2021г.

Одиторски доклад за 2021г.

Одитиран финансов отчет за 2020г

Годишен доклад 2020г

Одиторски доклад 2020г

Одитиран финансов отчет за 2019

Годишен доклад 2019

Одиторски доклад 2019

Одитиран финансов отчет за 2018

Одиторски доклад 2018

Годишен доклад 2018

ДОКЛАДИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА АКЦИОНЕРИ

Протокол-Оса-ИпоТех-Софкоом-АД-23.05.23г

Протокол от ОСА 9052023

Информационен пакет, относно допускане до BEAM пазар

 

Приложения за допускане до BEAM

Документ за допускане:

202212_Document_IPO_Shares_IpoTech-Sofcom-08062023_sign

 

Вътрешна информация

3_2023_06_22_IpoTech_Notification_Reglament_569_2014

2_2023_06_22_Notification_SKZKM

1_2023_06_22_Notification_Irena_VachevaM